Utrymme för mer trådlös kommunikation

Mohamed Hamid, forskare vid Högskolan i Gävle, arbetar för att frigöra mer utrymme för att möta de allt större kraven på trådlös kommunikation.


Mohamed Hamid, forskare vid Högskolan i Gävle (foto Ove Wall)

Trådlös kommunikation är nu mycket djupt rotad i våra samhällen. Och vi vill ständigt ha mer datakraft för video, filmer och chattfunktioner.
Vid horisonten kan vi se en ny generation av mobiltelefoner, 5G. Och framåt förväntar vi oss också mycket mer. Detta kommer att kräva ännu mer utrymme för trådlös kommunikation och forskarna söker nu sätt att göra detta möjligt.
Ökad användning av "Internet of Things", där allt är ansluten till allt, kommer också att vara verkligheten inom en nära framtid. Det handlar här om ett nätverk av fysiska objekt eller "saker" inbäddade med elektronik, sensorer och anslutningar som gör det möjligt att uppnå högre service.
Systemet som vi använder för att transportera information idag är hårt reglerat och man får betala mycket för att använda frekvenserna. Och här kommer Mohamed Hamids forskning in.
– Vi har en så stor efterfrågan, vi efterfrågar mera utrymme än det som finns tillgängligt. Och ja, vi behöver mer resurser, men vi använder idag inte de resurser vi har på det mest effektiva sättet.
Man har t ex sin egen frekvens för sin mobiltelefon, men 99 procent av tiden använder man den inte.
– Låt oss innan vi letar efter nya resurser använda dem vi har på ett effektivare sätt.
Det handlar om en teknik som kallas Dynamic Spectrum access networks, där man använder frekvensen mera effektivt genom att låta andra använda sin frekvens när man inte själv behöver den.
– Systemet känner omedelbart av om det är "ledigt" och när du vill använda den frekvens du betalar för så blir den omedelbart din igen. Min forskning handlar om att optimera systemet att känna av när "ägaren" är tillbaka.
Mohamed Hamid har också forskat på nästa generations basstationer för mobiltelefoni, 5G. Det kommer inte att vara de stora stationer som finns idag utan mycket mindre och mera energieffektiva enheter. Forskningen har även här rört hur man ska frigöra frekvenser för dessa små sändare.
– De kommer att vara små, finnas inne i byggnaderna, och de kommer att vara mycket mera energieffektiva. Studier har visat att 80 procent av vårt användande av Internet sker inomhus.
Mohamed Hamid kommer från Sudan och gjorde sin master vid Blekinge Tekniska Högskola och fick så doktorandtjänsten vid Högskolan i Gävle i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan. Avhandlingen heter: "On Spectrum Sensing for Secondary Operation in Licensed Spectrum"

Comments are closed.