Utökad källkodsprofilering i Enea Optima 2.8

Enea har lanserat utvecklingsverktyget Optima v2.8. Med den senaste versionen av Optima kommer bl.a. utökad logghanterings- och källkodsprofileringsfunktionalitet, vilket är till stor hjälp för programmerare som vill optimera prestanda i sina mjukvarusystem.

Logghanteraren i Optima stöder nu nya datafilter, vilket gör det möjligt att filtrera och skapa händelser baserade på innehållet i de signaler som skickas i systemet. Dessa händelser kan sedan presenteras i verktyget för att få bättre inblick i hur systemet fungerar.
Källkodsprofileraren har utökat stöd för att använda den inbyggda räknaren i processorkärnan för att visa specifika källkodsrader i mjukvaran där optimering av prestanda behövs.
Informationen man får genom detta är avgörande för att kunna optimera systemprestanda. Ytterligare tillägg i Optima v2.8 innefattar stöd för fler kompilatoralternativ samt kompatibilitet med andra vanligt förekommande utvecklingsverktyg.

Comments are closed.