Utbildning i samverkan med industrin

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KKS, har i dagarna avsatt fem miljoner kronor till avdelningen för elektroteknik vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, för projektet ”Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå”. Stödet avser ett första steg i en satsning som kan leda till mer omfattande finansiering från KK-stiftelsen under en sexårsperiod.

Projektet handlar om övervakning över internet av ”hälsotillståndet” hos maskiner och annan teknisk utrustning, samt styrning av dessa över internet. Även övervakning av hälsotillstånd hos personer med särskilda sjukdomar och behov ska kunna ske på distans.

Tekniska anläggningar och produkter ska kunna funktionsövervakas på distans under pågående drift, till exempel ska man kunna göra åtgärder innan ett litet fel leder till större skada och kostsamma driftstopp. Detta ska i sin tur minska service- och reparationskostnaderna.

BTH ska tillsammans med drygt 20 företag och institut utforma kurser för att främja utvecklingen av system för tillståndsövervakning på distans. Kurserna ska utgöra grunden för en masterutbildning inom området.

Det beviljade projektet finns inom KK-stiftelsen program ”Expertkompetens för Innovation”. Projektet uppges ha samlat 20 medverkande företag och två forskningsinstitut. I bedömningsgruppens utlåtande, som ligger till grund för beslutet att bevilja medel till BTH, framgår att ”området har stor betydelse för många företag. Det föreslagna grundkonceptet är starkt och svarar väl mot intentionerna hos programmet Expertkompetens för Innovation och den egna högskolans profilering. Man har byggt upp en avsevärd kompetens inom bland annat mätteknik och signalbehandling.”

– Det är fantastiskt glädjande att vi i hård konkurrens har fått detta omfattande stöd av KK-stiftelsen. Det ger oss möjlighet att ytterligare utveckla vårt nära samarbete med näringslivet inom elektroteknik. Det är en mycket bra satsning ”in real life”, säger rektor Ursula Hass i ett pressmeddelande.

Comments are closed.