Uppåt värre

Sjudubbling av trafiken via mobilt bredband i Danmark.

Jämfört med första halvåret 2007 ökade användningen av mobilt bredband i Danmark sju gånger. Det visar färsk statistik från IT- och Telestyrelsen.

Den snabba tillväxten tyder på att konkurrensen på marknaden nu erbjuder funktioner och priser som är attraktiva för danskarna.

För närvarande är det dock inte möjligt att dela upp datatrafiken i olika typer. Därför är det oklart hur mycket som består av avancerat mobilt innehåll, där mobiltelefonen använder särskilda tjänster, till skillnad från när mobilen används som en genväg till internet.

Under alla omständigheter är dock danskarna ett mobiltillvänt folk som använder mobil telefoni i större utsträckning än fast dito.

Alla danskar, unga som gamla, samtalar i genomsnitt två timmar och 17 minuter mobilt varje månad. I det fasta nätet är den månatliga samtalstiden tre minuter kortare.

Redan för sju år sedan var dock antalet danska mobilabonnemang större än antalet fasta.

Andra halvåret 2007 förbrukades 4,5 miljarder mobila minuter, vilket var 100 miljoner fler ”talminuter” än i det fasta nätet.

"Saxat ur IVA-Nyheter med källa: Ministeriet för Videnskab Teknologi og Udvikling"

Comments are closed.