Order på väskor

CashGuard har fått order från Spanien och Storbritannien

Den spanska ordern omfattar ett hundra CashGuard Premium.

  Ordern från Storbritannien rör köp av nyutvecklade säkerhetsväskor med SQS-teknik och omfattar 200 väskor.

Ordern avser en helt ny väsktyp som kommer att ingå i en end-to-end-lösning. Väskorna kan bära upp till tre olika typer av bankautomatkassetter. Den nya produkten är framtagen för att passa på samtliga marknader.

Comments are closed.