Upp till 90 W över PoE-kablar

Microchip möjliggör att både befintlig utrustning och IEEE-kompatibel utrustning kan motta upp till 90 W utan byte av switchar eller kablar för PoE (Power over Ethernet). Detta underlättar användarnas övergång till användning av IEEE 802.3bt-2018-kompatibla injektorer och midspan-produkter för PoE, liksom systemutvecklarnas användning av standard-kretsset för strömförsörjningsenheter (PSE, Power Sourcing Equipment).

När industrin antar den senaste generationen av PoE-teknik för hantering av data och kraft över en enda Ethernet-kabel ställs användare inför utmaningen att få befintlig ansluten utrustning (Powered Device, PD) gjord före IEEE 802.3bt-2018-standarden att fungera med sådan som följer standarden utan att byta switchar och kablar för PoE.
Många egenutvecklade lösningar lanserades på marknaden under 2018 och stöder specifikationer som exempelvis Universal PoE (UPOE) och PoH (Power over HDBaseT). Lösningarna tillgodoser det högre matningsbehovet hos 2-pars och 4-pars ansluten utrustning inkluderande automater, betalterminaler, tunna klienter, 802.11ac/ax-accesspunkter, små celler, smarta byggnader, industriautomationssystem och uppkopplad LED-belysning. Microchip har under tiden erbjudit ett PSE-kretsset för implementering av den brett utnyttjade 4-pars PD-standarden PoH för 95 W. Företaget är nu först med att även erbjuda ett IEEE 802.3af/at/bt-kretsset som gör att switchar gjorda innan standarden kan samfungera med nya IEEE 802.3bt-2018-kompatibla produkter. Företagets kompletta IEEE 802.3bt-kompatibla utbud inkluderar en rad olika produkter.

Injektorer och midspan-produkter för PoE:
* Användare kan spänningsmata samtliga kombinationer av befintlig och IEEE 802.3bt-2018-kompatibel utrustning genom att installera en- och flerportslösningar mellan den anslutna utrustningen och existerande switch.
* Familjen inkluderar en- och flerportsalternativ som även kommer att möjliggöra för nya IEEE 802.3bt-kompatibla switchar att spänningsmata befintliga enheter (PDs).

PSE-kretsset och stödutrustning:
* PSE-kretssetets konstruktion balanserar värmeavgivningen mer jämnt över systemet medan det möjliggör skalbarhet för tillhörande 2-pars och 4-pars system med en enda kortkonstruktion. Det tillhandahåller all funktionalitet för hantering och styrning som behövs för att bygga strömförsörjningsenheter (PSEs) med industrins mest omfattande samfunktion och kan ge en effekt på mellan 90 och 99,9 W per port samtidigt som den stöder upp till 48 portar för IEEE 802.3bt-tillämpningar av typ 3 (klass 1-6) och typ 4 (klass 7-8).
* Tidigare PSE-konstruktioner gjorda innan standarden, baserade på Microchips PSE-kretsset av generation 6 kan uppgraderas till IEEE 802.3bt med hjälp av ett uppdateringsprogram och utan byte av maskinvara.
* Den MOSFET-baserade, fullbrygge-likriktande dubbelkretsen IdealBridge utnyttjas på den kraftmatade sidan av PoE-anslutningen och skyddar anslutna enheter mot omvänd poläritet samtidigt som effekten, utrymmet och kostnaden minskar för leverans av IEEE 802.3bt av typ 4 klass 8.

Microchips IEEE 802.3bt-2018-kompatibla PSE-kretsset är tillgängligt i tillverkningsvolymer, inkluderande PSE-hanteringskretsarna PD69208M, PD69204T4 och PD69208T4 och PoE-styrkretsen PD69210. Den dubbla MOSFET-brygglikriktaren PD70224 IdealBridge finns också tillgänglig. Utvärderingskort, applikationsnoter för konstruktioner, firmware, programvara för grafiska användargränssnitt (GUI) och kommunikationsprotokollet är alla tillgängliga för nedladdning. Injektorer och midspan-produkter kommer att finnas tillgängliga i november 2019.

Comments are closed.