Unomaly tar in 43 MSEK

STING-bolaget Unomaly, företaget som förändrar sättet på vilket företag övervakar, upptäcker och undersöker IT-incidenter, har tagit in 4,6 miljoner euro i riskkapital i en runda ledd av EQT Ventures. Andreas Thorstensson på EQT Ventures kommer att ingå i styrelsen.


Johan Gustafsson, vd och grundare på Unomaly och Göran Sandahl, grundare och teknikchef på Unomaly. Foto: Henrik Björkman

Unomaly erbjuder en lösning som automatiskt analyserar all data som IT-system, applikationer och infrastruktur producerar. Bolaget utnyttjar smarta algoritmer som kontinuerligt lär sig det normala beteendet hos varje IT-system för att upptäcka och förklara praktiskt taget alla IT-incident � från krascher, problem och brott. Befintliga kunder finns i 11 länder och omfattar två av fyra skandinaviska banker, kärnkraftverk och flera internetföretag.
– Unomaly är ett perfekt exempel på den typ av team som EQT Ventures vill samarbeta med. Skickliga grundare som löser ett stort och komplext problem med banbrytande teknologi. Maskininlärning är väldigt hajpat just nu, men detta är en metod som verkligen utmärker sig, säger Andreas Thorstensson, tech partner på EQT Ventures.
– Detta visar på starkt förtroende från EQT Ventures, säger Unomaly grundare och VD Johan Gustafsson, medgrundare och VD för Unomaly. EQT Ventures är ett av mycket få VC-bolag med djup teknisk kunskap och entreprenörsbakgrund. De har exakt rätt personer för rätt frågor. Vi tror att denna förståelse och sammansättning är otroligt viktigt för ett långsiktigt samarbete.
Unomaly rider på vågen av ökande mjukvaruberoende. Idag är mjukvara en kritisk del av allt från Internet-tjänster till bilar, och effekterna av fel, brott och crasher fortsätter att växa. En genomsnittlig IT-organisation lyckas upptäcka mindre än en tredjedel av alla incidenter trots att de ofta har fler än fem övervakningsverktyg. Två tredjedelar av alla cybersäkerhetsincidenter upptäcks av kunderna, inte av IT-avdelningar själva. Detta i sin tur tvingar den genomsnittliga IT-organisationen att spendera över 20 procent av sin tid på felsökning.
– Dessa siffror är starkt korrelerade med underutnyttjande av data, säger Göran Sandahl, medgrundare och CTO på Unomaly. Genom att erbjuda organisationer att ha all sina data analyserad på ett kontinuerligt och systematiskt sätt, utan förutfattade meningar från regler eller sökningar, möjliggör vi en helt ny förståelse för vad IT-miljöer gör och hur de misslyckas.
Unomalys teknik är förpackad som en enkel programvara som kunderna hämtar och installerar där de kör system och applikationer, antingen i sina egna datacenter eller i molnet. Kunderna konfigurerar sina system för att vidarebefordra data till Unomalys applikation, och tekniken lär sig automatiskt och kontinuerligt vad som är normalt beteende. Alla delar av IT-organisationen – från den löpande verksamheten till utvecklare och säkerhets ingenjörer – drar nytta av snabbmeddelanden och klickbaserad åtkomst till ursprungshändelsen för anomalier, utan att behöva bry sig om regler, sökningar eller databelastning.
Finansieringen kommer att möjliggöra för Unomaly att ytterligare stärka den globala kundverksamhet och produktutveckling.

Comments are closed.