Unik testrigg för kvalitetsstål

– Den här testriggen är helt unik och så efterlängtad av industrin, den är stor och här kan metallföretagen testa specialstål med en exakt kylkurva, säger Bahram Moshfegh professor i energisystem och projektledare vid Högskolan i Gävle.


Vid riggen, doktoranderna i energisystem, Mohammad Jahedi och Robert Johansson. Foto Marie Hägg

Bahram Moshfegh säger att testriggen är unik på två sätt, dels då den är så stor att metallföretagen kan testa objekt som i storlek kommer ganska nära färdiga industriprodukter, och dels att kylningen kan varieras så att den möjliggör tester med exakta kylkurvor.
– Kylningen som kan varieras med alla tänkbara parametrar och sedan storleken, det är unikt i Sverige och vi har inte sett något i den utformningen någon annanstans i världen heller.
– Metallföretagen får idag testa i sina anläggningar och de kan inte variera alla parametrar när det är full process igång, så den här helheten finns inte hos dem.
Projektet har från början varit ett samarbete med stålindustrin, med forskningsbidrag från Energimyndigheten. Inledningsvis med Ovako, Höganäs och med SSAB, till att nu handla om ett trettiotal metallföretag. Bahram Moshfegh säger att testanläggningen kan vara en nationell resurs för stora och små- och medelstora företag.
– De har en färdig produkt som de kan komma till oss och testa, vi hjälper dem med utveckling av kyltekniken, stålets egenskaper bildas med kylningen.
Många pratar om testriggen i Gävle, bland annat Jernkontorets forskningschef Gert Nilsson som även kommer att tala vid invigningen. Jernkontoret är stålindustrins branschorganisation.
– Deras intresse visar på den betydelse Högskolans testanläggning har för stålforskningen, förklarar Bahram som också avslöjar att det finns ytterligare en testrigg på Högskolan i Gävle, för långa produkter som rör, stång och balk. Båda riggarna kommer att visas vid invigningen.
– Med dessa två riggar kommer vi att täcka en stor del av sortimentet för stålindustrin, våra doktorander kommer att fortsätta sin forskning och också publicera allmän kunskap som är viktig för området.
Konkurrensen ökar hela tiden från nya länder, säger Bahram, och pekar på att Kina, som med sina resurser, nu även börjat med specialstål. Det är helt avgörande för svensk stålindustri att hela tiden forska och vidareutveckla sina produkter. Då är det specialstål som gäller.
– Det svenska stålet biter fortfarande, men konkurrensen hårdnar och här får stålindustrin möjlighet att på hemmaplan genomföra forskning och utveckling för kylning av specialstålet.

Text: Douglas Öhrbom

Comments are closed.