Alumner stärker samverkan med näringslivet

Under två dagar möttes doktorer och licentiater som examinerats vid Högskolan Väst för att utbyta erfarenheter och möta doktorander. Det är den första alumniträffen för forskare inom produktionsteknik.


Per Nylén och Esmaeil Sadeghi ser båda många vinster med det nya alumninätverket inom produktionsteknik.


– Här kan forskarna bygga starka nätverk och lära av varandras erfarenheter, konstaterar Per Nylén, föreståndare för forskargruppen Produktionsteknik Väst.
Hittills har 50 doktorer och licentiater inom produktionsteknik examinerats vid Högskolan Väst eller andra lärosäten. Flera av doktorerna arbetar idag på universitet eller världsledande industriföretag som Rolls-Royce, ESAB, Sandvik, SKF och Volvo. Initiativet att bjuda in dem till alumniträffar kommer från Esmail Sadeghi som doktorerade i termisk sprutning 2018 och idag arbetar som forskningsingenjör inom Produktionsteknik Väst.
– Det finns mycket att vinna på den här typen av återträffar, säger Esmaeil Sadeghi. Vi kan dela med oss av nyvunna kunskaper på flera sätt. Vi kan också ge värdefull input till högskolans utveckling av program och kurser. Det är viktigt för att matcha industrins kompetensbehov.
– Dessutom kan det vara värdefullt för nuvarande doktorander att möta doktorer och licentiater som gjort samma resa. Jag tror att många med mig vill ge något tillbaka till Högskolan Väst.
Ett 20-tal doktorer och licentiater deltog i den första alumniträffen. Ali Keyvani från Göteborgsbaserade Virtual Manufacturing AB var en av dem. Han tog sin doktorsexamen 2016.
– Jag uppskattar att träffa kollegerna igen. Vi kan skapa nya nätverk och bland annat diskutera viktiga frågor som behöver forskas o.
Planen är att alumniträffarna ska arrangeras vartannat år – ibland kanske även i form av virtuella möten eftersom alumnerna är spridda geografiskt.
Text och foto: Christina Axelson

Comments are closed.