Umeforskare med ny metod

Fysikern Ludvig Edman har tillsammans med forskarkollegorna Andrzej Dzwilewski och Thomas Wågberg hittat ett nytt sätt att framställa komponenter som både är billiga och ”flexibla”.

Att böjbara bildskärmar och billiga solceller kan bli verklighet genom forskning och utveckling inom organisk elektronik är välkänt. Men vad fysikerna vid Umeå universitet har åstadkommit är att de utvecklat en ny och enklare metod för att framställa billiga elektronikkomponenter. En attraktiv egenskap är att de organiska elektroniska materialen kan bearbetas från en lösning.

– Det gör det möjligt att måla ut tunna filmer med elektroniska material på flexibla ytor som papper eller plast, säger Ludvig Edman.

Komponenter med olika funktioner går sedan att skapa genom att filmen mönstras till en önskad struktur. Hittills har det visat sig vara problematiskt att genomföra mönstringen på ett enkelt sätt utan att förstöra de elektroniska egenskaperna hos det organiska materialet.

– Vi har nu utvecklat en metod som gör det möjligt att skapa mönster på ett effektivt och skonsamt sätt. Med det mönstrade organiska materialet som bas har vi lyckats tillverka väl fungerande transistorer.

En tunn film av ett organiskt elektroniskt material, en så kallad fulleren, stryks först ut på en önskad yta. De delar av filmen som man vill ha kvar exponeras direkt via belysning med laserljus. Därefter går det att framkalla hela filmen genom att skölja den med ett lösningsmedel. Ett väldefinierat mönster framträder sedan, där laserljuset träffade ytan. En viktig fördel med den demonstrerade mönstringsmetoden är att den både är enkel och skalbar, vilket innebär att den kan vara av intresse för en framtida tillverkning av billig och flexibel elektronik i en löpandebandprocess, enligt forskarna. Forskningsresultaten finns presenterade i facktidskriften Journal of the American Chemical Society (2009, 131, 4006-4011).

Comments are closed.