Kraftfull svensk satsning på forskning om multicore

Forskningscentret UPMARC ska under de kommande tio åren ta fram nya metoder för programmering av parallella processer.

Målet är säkerställa att utvecklingen av ny programvara blir effektiv och resultatet driftsäkert. I morgon torsdag invigs centret i samband med att institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet firar 10-årsjubileum. Det nya centret har beviljats totalt 93 miljoner i så kallat Linnéstöd av Vetenskapsrådet och inkluderar medfinansiering av Uppsala universitet. En av IT-områdets största utmaningar det kommande decenniet är att utveckla tekniker för att programmera de nya multicoreprocessorerna effektivt. För det kommer det behövas kraftfulla automatiska programmeringsverktyg.

– Sverige har ett bra utgångsläge för att ha en ledande roll vid utvecklingen av dessa verktyg. Satsningen på UPMARC är unik i Sverige och bygger på den internationellt ledande forskning som finns här vid institutionen för informationsteknologi, säger Bengt Jonsson, professor i datorteknik vid Uppsala universitet.

Vid invigningen av UPMARC kommer bland annat professor Margot Gerritsen från Stanford University tala om programmering för storskaliga beräkningar inom bland annat geologi och havsforskning och professor Peter Marwedel vid universitetet i Dortmund kommer att tala om programmering för inbyggda system – datorer som finns i bilar, hushållsmaskiner, mobiltelefoner med mera.

Comments are closed.