Ultrakompakt sensor känner av jordbävning

Från ROHM kommer en ytterst kompakt sensormodul, BP3901, som är avsedd för detektering av jordbävning. Sensorn kan användas i utrustning för att till exempel hantera automatiska dörrar, stänga gastillförsel och stoppa transportsystem vid jordbävningar.

Jordbävningar leder ofta till en mängd sekundära problem som till exempel bränder och explosioner. Det här kan förhindras om säkerhetsutrustning kan känna av en jordbävning och ta rätt beslut. Det är också viktigt att känna av effekten av en jordbävning för att efteråt kunna avgöra hur stora skadorna är på hus och infrastruktur.
Men ett stort problem är att de traditionella mekaniska detektorerna bara klarar att känna av vibration. De kan inte avgöra om vibrationen beror på en jordbävning eller om det handlar om något helt annat. Falsklarm är mycket vanligt.
ROHMs lilla elektroniska detektor (11.8 x 8.6 x 2.5 mm) är betydligt intelligentare. Den har en detektionsalgoritm för att avgöra om det handlar om en verklig jordbävning och dessutom en vinkelkorrigering för att korrigera för att sensorn flyttas av misstag. ROHM fortsätter också att utveckla algoritmerna för att ytterligare minska risken för fellarm.
Sensorn är baserad på en treaxlig accelerometer (från ROHM-företaget Kionix) och en algoritm för att utvärdera seismisk intensitet. Sensorn kan skilja på vågformer från jordbävningar och andra vibrationer.
Modulen ligger i standby-läge tills en vibration inträffar. Modulen drar då bara 3,5 uA. I en miljö med i genomsnitt tio seismiska händelser per år räcker två AA-batterier i mer än fem år.
Modulen sparar kalkylerade seismiska data i icke-flyktigt minne när vibrationerna når en viss nivå. De senaste 16 händelserna kan lagras i magnitudordning. Genom att analysera jordbävningsdata från flera olika områden är det möjligt att prediktera framtida jordbävningar. Lagrade data kan också användas för att kalkylera skador och nödvändigt underhåll.

Comments are closed.