Tyst spänningsmatning för hifi

BD372xx-serien från ROHM ger stabiliserad spänningsmatning för hifi-utrustning där man har exceptionella behov av låg störnivå.
03tyst_kraft1

Kretsen innehåller en snabb reglerförstärkare med en lågbrusarkitektur. Brus och andra parametrar för spänningsmatningen kan påverka ljudkvaliteten. För den nya kretsserien har lyssningstester utfallit mycket positivt tack vare god spänningsstabilitet, låg brusnivå och hög spänningssymmetri hos spänningsmatningen till audioutrustning. ROHM menar att tidigare har det inte funnits någon integrerad krets som uppfyller dessa krav.
Egenskaperna för kraftlösningar som bygger på BD372xx-seriens kretsar kan sammanfattas som:

* Förbättrad spänningsstabilisering tack vare snabbare reglerslinga. Denna verkar över en större bandbredd vilket minimerar spänningsfluktuationerna.

* Mycket lågt brus: Bara 4,6 µVrms, vilket är ca 50 gånger lägre än för konventionella lösningar.

* Förutom positiv spänning kan även negativ spänning åstadkommas för att ge symmetrisk spänningsmatning.

BD34201NUX passar bäst för lågspänningskretsar som D/A-omvandlare och DSP, medan BD37210MUV  (som ger positiv spänning) och BD37215MUV (som ger negativ spänning) är optimerade för analoga kretsar som kräver såväl positiv som negativ spänningsmatning, sådana som exempelvisljudprocessorer och ström/spännings-omvandlande kretsar.
03tyst_kraft2

Grafen visar störundertryckningen från BD372xx-seriens kretsar, jämfört med ett konventionell lösning. Förbättringen syns särskilt på högre frekvenser.

Comments are closed.