Tyskar och fransmän överens

Deutsche Telekom och France Telecom-Orange bildar bolag avseende upphandlingar inom telekomområdet.

De båda företagen uppger att de tillsammans kommer att kunna spara 1,3 miljarder euro i årstakt efter ett treårigt införande tack vare ”teknikharmonisering” och stordriftsfördelar, enligt ett pressmeddelande.

Deutsche Telekom AG och France Telecom-Orange har enats om att kombinera sin upphandling av kundutrustning, nätverksutrustning och tjänsteplattformar via bildandet av ett 50/50 riskkapitalbolag. För detta ändamål har de idag undertecknat ett icke bindande första avtal om villkoren som kommer att ligga till grund för ett slutligt kontrakt, som avses förhandlas fram och fastställas under det fjärde kvartalet 2011.

Comments are closed.