Tyska kontrakt för Data Respons

Data Respons har slutit kontrakt värt 10 miljoner norska kronor med kunder i Tyskland. Kontrakten gäller maritima och industriella system och bidrar till företagets trettioprocentiga tillväxt i Tyskland.

Kontrakten omfattar kompletta datalösningar och embeddedsystem som integreras i kundernas slutprodukter.
– Våra kunder vill ha en strategisk partner genom hela livscykeln, säger Kenneth Ragnvaldsen, koncernchef för Data Respons. Det gäller alla steg från tidig produktutveckling till löpande volymleveranser. Det kräver både lokal kompetens och en inarbetad produktions- och leveransapparat i Asien.

Comments are closed.