Smappee sänker elräkningarna

Energimonitorn Smappee skall göra det möjligt för svenska hushåll att övervaka energiförbrukningen i realtid och vidta konkreta och varaktiga åtgärder för att minska elkostnaderna, samtidigt som man minskar det globala energislöseriet. Systemet baseras på en sensor som kläms fast runt huvudkabeln till hushållets elmätare.

En lampa i hallen, en dator som står i standby eller en telefon som lämnas på laddning hela dagen – energislöseri förekommer i nästan alla hushåll i Sverige och ökar enligt Smapee konsumenternas kostnader med ca. 870 kronor per år. De flesta hushållen glömmer bort de faktiska kostnaderna för standby-energiförbrukningen och den ständiga ökningen av energislukande tekniska enheter och betalar totalt mer än 4 miljarder kronor i onödiga elkostnader varje år.
– Kostnaderna för energislöseri är en onödig börda för svenska hushåll, säger Stefan Grosjean, grundaren av Smappee. Vårt mål är att sänka strömförbrukningen i Sverige genom att hjälpa människorna att ändra sina vanor, bli mer medvetna om energiförbrukningen och därmed uppnå hållbara besparingar. Energimonitorn är enkel att installera genom att klämma fast en sensor runt huvudkabeln till hushållets elmätare. Därefter identifierar, mäter och skickar Smappee detaljerad information om strömförbrukningen för den elektriska utrustningen i användarens hem. Informationen är sedan tillgänglig överallt via en app på smartphone/surfplatta (iOS/Android).
Enkla, interaktiva diagram i Smappee-appen visar energianvändningen och kostnaderna per dag, månad eller år. De elektriska apparaterna i hemmet identifieras automatiskt med hjälp av varje apparats unika interferensmönster. Om användaren har monterat solcellspaneler kommer även den ström som de levererar att kunna mätas. Smappee-appen visar hur stort bidraget är från solcellspanelerna, i förhållande till hushållets totala strömförbrukning. Appen belönar även energieffektivitet med premier som kan delas med familj och vänner på sociala media.

Comments are closed.