Tusende mikrovågsenheten klar för rymden

Ruag Space i Göteborg passerar i dag en viktig milstolpe med leverans av sin tusende mikrovågsenhet för användning ombord på satelliter. Med en blygsam start på sextiotalet har Ruag Space nu blivit en välkänd leverantör hos alla större satellitbyggare på världsmarknaden.

Mikrovågstekniken på Ruag Space i Göteborg har sitt ursprung inom Ericssons försvarsverksamhet i Mölndal. Där föddes en rymdverksamhet baserad på Ericssons mikrovågskunnande redan på sent sextiotal. Det började med utveckling av kommunikationsutrustning på C-bandet för ESA:s föregångare ELDO. I mitten på sjuttiotalet uppnåddes en kontinuerlig verksamhet med leveranser av mikrovågsenheter för användning ombord på satelliter för kommunikation, jordobservation och rymdforskning.

Ruag Space har i dag ett väl utvecklat samarbete med Chalmers Tekniska Högskola på mikrovågsområdet och kan utnyttja spjutspetsteknik från forskningen i produkterna och återföra industriell kompetens till högskolan. Ruag Space samarbetar även framgångsrikt med industrier utanför rymdsegmentet.

Ruag Space står nu inför sin leverans av mikrovågsenhet nummer ettusen. Mer än sexhundra av dessa har levererats de senaste tio åren.

Den dominerande produkten är frekvensomvandlare och mottagare för användning i nyttolasten på kommersiella telekommunikationssatelliter. Enhet nummer ettusen är en frekvensomvandlare på Ku-bandet till satelliten Eutelsat 3B. Ruag Space uppger att de ska leverera totalt 46 mottagare och omvandlare till satelliten som skall skjutas upp i början av 2014, enligt ett pressmeddelande.

ELDO: European Launcher Development Organisation
ESA: European Space Agency

Comments are closed.