Tryckt biosensor kontrollerar hälsa

Små biosensorer, tryckta på plast eller papper, kan användas för att kontrollera hälsa och varna för sjukdom. Forskare på Acreo Swedish ICT och Linköpings universitet tror att de skall kunna tryckas för en femkrona.

Acreo Swedish ICT har i samarbete med Biosensors and Bioelectronics Centre vid LiU utvecklat en teknologi och har tillverkat en fullt fungerande prototyp. Med ett elektroniskt ”bläck” trycks batteri, biosensor och display för att skapa flexibel elektronik. Den tryckta biosensorn presenteras på Digital Health Days i Stockholm den 21 augusti.
– Vi söker nu efter kommersiella partner som kan ta vår plattform vidare till marknaden. Vi hoppas hitta företag med specifika krav för diagnostik inom medicin men även inom processindustri, livsmedelshantering och försvar, säger Göran Gustafsson, avdelningschef för Tryckt Elektronik vid Acreo Swedish ICT.
– I framtiden kan biosensorer få stor betydelse för upptäckt och kontroll av njursjukdom, hjärtsjukdom och cancer. De kan också spela en viktig roll för individanpassad vård genom att erbjuda möjligheter till snabb genetisk analys, säger Professor Anthony Turner, föreståndare för Biosensors and Bioelectronics center vid Linköpings universitet.
En integrerad biosensor innehåller biologiska eller syntetiska komponenter, som reagerar på ett prov, exempelvis en droppe blod som tillsätts. Reaktionen omvandlas till en elektronisk signal som är proportionell mot halten av den sökta substansen. Resultatet av mätningen avläses direkt på displayen.
Nästa steg i forskningen är att skapa sensorsystem där analyssvaret skickas direkt vidare via mobilnätet, exempelvis till en behandlande läkare.
Professor Turner har gjort sig känd som upphovsman till en glukosmätare som nu används av diabetiker över hela världen. I tidskriften Chemical Society Reviews har han skrivit om den nya biosensorn. Glukosmätare svarar idag för omkring 85 procent av världsmarknaden för biosensorer.

 

Comments are closed.