Triacon representerar Dassault Systemes

På S.E.E. visar embeddedföretaget Triacon (C09:52) bland annat verktyg från Dassault Systemes. Företagets programsvit 3DEXPERIENCE täcker allt från kravhantering, MCAD, ECAD, simulering, produktion, sourcing och dokumentation.

De ökande kraven på att få ut produkter snabbt och felfritt på en allt rörligare och global marknad, sätter utvecklingsavdelningarna under ökad press. Detta har under en längre tid varit uppenbart inom stora branscher som t ex automotive, marinsidan och flygindustrin, som nu har en välutvecklad styrning av sin utveckling.
Dassault har en helhetssyn på utveckling som man samlat i en programsvit under namnet 3DEXPERIENCE och som kan, beroende på företagets behov, täcka allt från customers voice, kravhantering, MCAD, ECAD, simulering, produktion, sourcing och dokumentation. Flera kända produktnamn som Enovia, CATIA, Simulia m fl finns i programsviten och man kan starta med systemet i liten skala och låta det växa efterhand som behovet uppstår. Integration till ECAD-system som Altium Designer, Mentor Expedition och Cadence Allegro finns, liksom till MCAD-system som t ex Solid Works, Pro/Engineer och AutoDesk.

Comments are closed.