Treårsavtal tecknat inom telekomsektorn

IT & Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Civilekonomerna, Jusek samt Sveriges Ingenjörer inom telekombranschen.

Avtalet, som är ett lokalt lönebildningsavtal, löper över tre år där det tredje året är helt utan centralt fastlagd löneökningsnivå. Avtalet bygger på att lönerna sätts utifrån det enskilda företagets ekonomiska förutsättningar. Om de lokala parterna inte enas, gäller för de första två åren att lönerna ökas med 1,1 % per 1 juni 2010 respektive 2,6 % per 1 juni 2011, enligt ett pressmeddelande.

Avtalet omfattar nära 100 företag som totalt har 23 000 anställda.

Comments are closed.