Tre svenskar i EPO-final

När den europeiska patentorganisationen EPO ska dela ut pris i tävlingen European Inventor Award 2015 finns tre svenskar representerade bland de femton bidragen. Det handlar om Gunnar Asplund och förlustfri överföring av högspänd likström (HVDC Light) samt John Elvesjö och Mårten Skogö från Tobii.

Gunnar Asplund

Deras uppfinningar gör det dagliga livet lättare, skapa ekonomiskt värde och sysselsättning och ibland räddar de liv. Så inleder det europeiska patentverket (EPO) sitt meddelade om att 15 finalister – enskilda eller grupper – nu har utsetts bland 300 kandidater till det europeiska uppfinnarpriset European Inventor Award 2015.

Genom den här prestigefyllda, årliga utmärkelsen vill EPO hedra forskare och ingenjörer i fem kategorier vars uppfinningar har patenterats av EPO och som har bidragit till teknisk utveckling, social utveckling och ekonomisk tillväxt. Den 10: e upplagan av utmärkelsen kommer att hållas i Paris den 11 juni, då vinnarna kommer att tillkännages vid en ceremoni i närvaro av framstående representanter från politik, näringsliv, forskning och industri.

Och återigen är det allmänheten som kommer att välja vinnaren av Popular Prize via en online-omröstning i upptakten till ceremonin.

HVDC Light
Som en av tre finalister i kategorin Industry deltar Gunnar Asplund med sin uppfinning kring förlustfri överföring av el över tusentals kilometer, som är en vidareutveckling av standarden för HVDC. Med Asplunds innovation HVDC Light blir överföringen med pålitlig, kostnadseffektivare och genererar mindre förluster än tidigare tekniker. Elektriciteten överförs direkt till konsumenten via jord- eller sjökabel och kräver inga luftledningar.

– Om du vill överföra en hel del energi och använder traditionell AC behöver du många kraftledningar. Men om du går över till HVDC kan du minska antalet ledningar avsevärt. Skulle du gå ännu längre och använda HVDC Light kan du ta bort överföringsledningarna och lägga dem under jord vilket sparar naturen, säger Gunnar Asplund.

Idag används HVDC Light i stor utsträckning för att ansluta vindkraftparker till elnät och för att förse öar med elektrisk ström.

– Det skulle vara tekniskt möjligt att använda förnybar energi för att täcka Europas hela elbehov år 2030, säger Gunnar Asplund. Dessutom är utmaningen att lagra överskott från solenergi under intensiva solperioder också löst: genererad kraft kan färdas tusentals kilometer till konsumenterna där den kan användas.

Gunnar Asplund är hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och har en bakgrund från ABB. Han har över 50 godkända patent inom området HVDC.

Ytterligare information hittar du här.

Ögonföljning

I kategorin små- och medelstora företag tävlar John Elvesjö och Mårten Skogö från Tobii med sin teknik för ögonföljning (eye tracking). Tekniken möjliggör för rörelsehindrade att styra en dator eller applikation med ögonen och kommunicera med sin omgivning genom att följa pupillen och dess rörelsemönster i realtid. Andra potentiella tillämpningar finns inom marknadsföring, medicin, spel och bilindustrin.

2001 grundade John Elvesjö, Mårten Skogö och Henrik Eskilsson det Stockholmsbaserade företaget Tobii  och alla tre finns idag kvar i bolaget i roller såsom teknikchef, forskningschef och verkställande direktör. Tobii har vunnit flera internationella priser och har nu 570 anställda samt en global närvaro, med kontor i Tyskland, Norge, Kina, Japan och USA. Företagets IPO-värde uppskattas till 248 miljoner euro och marknaden för tillämpningar med eye-tracking beräknas uppgå till 34 miljarder euro år 2020, mer än en tredubbling jämfört dagens uppskattade marknadsvärde. John Elvesjö, som hoppade av en programmet för teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, innehar nu 15 patent.

Ytterligare information hittar du här.

Comments are closed.