Kitron växlar rött mot svart

Kontraktstillverkaren Kitron uppvisar ett kraftigt förbättrat rörelseresultat (EBITDA +191%) för det första kvartalet i år. Vinsten efter skatt gick från en förlust på -1,7 miljoner norska kronor under det första kvartalet 2014 till en vinst på NOK 13,6 miljoner för Q1 2015.

Omsättningen ökade inom företagets alla marknadssektorer och då speciellt efterfrågan på marknaden för försvar- och luftfart (+49,1 %) förutom olje- och gassektorn som backar (-44,7 %). Omsättningsökningen har främst skett i USA med +22,2 procent. Motsvarande siffra för Sverige är +11,1 %, Norge -9,1 % och resten av Europa -4,5 %.

Omsättningen för kvartalet ökade till 470,6 miljoner norska kronor, en uppgång med 8 procent jämfört med samma period i fjol. Justerat för valutaförändringar blev motsvarande siffra 4,4 procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade från NOK 10,4 miljoner till 30,6 miljoner, upp191 procent. Vinsten efter skatt gick från en förlust på -1,7 miljoner norska kronor Q1 2014 till en vinst på 13,6 miljoner Q1 2015.

Antalet heltidsanställda är ungefär detsamma som i början på förra året men har minskat med 80 personer i Norge och ökat med 42 personer i Litauen.

Comments are closed.