Tre av tio unga tar AI-hjälp varje vecka

Nästan tre av tio svenskar i åldern 16–25 använder olika typer av AI-verktyg minst en gång i veckan. Det visar Samsungs och Fryshusets Solve for Tomorrow Report 2023. Dessutom tycker en majoritet att de lär sig mer med hjälp av AI och drygt en tredjedel kan tänka sig att ha en AI-lärare. Därtill tror många unga (42%) att tekniken kan leda till roligare jobb.

Nu släpper Fryshuset och Samsung för andra året i rad Solve For Tomorrow Report 2023, där man låtit undersökningsföretaget Demoskop fråga över 4000 unga i Norden och varav över 1000 i Sverige hur de ställer sig till AI och metaverse. 29 procent svarar att de använder AI-hjälpmedel minst en gång i veckan och 16 procent varje dag. Siffrorna skiljer sig mellan män och kvinnor, då fler män (35%) använder tekniken som hjälpmedel minst en gång i veckan jämfört med kvinnor (24%).

Undersökningen visar vidare att unga ser fler användningsområden med tekniken. 36 procent uppger att de kan tänka sig ha AI som lärare, 24 procent som kompis och 18 procent som läkare. 12 procent kan till och med tänka sig ha tekniken som partner, vilket fler män (16%) än kvinnor svarar (6%).

– Sveriges unga är positiva till AI men det är betydligt fler unga män än kvinnor som använder tekniken, säger Elin Wallberg Waldenström, Director CSR and Corporate Marketing på Samsung Electronics i Norden. För att AI ska bli jämställt och till nytta för alla behöver vi bredda kunskapen och se till att fler rustas för när och hur det kan användas. Alla kommer att behöva lära sig AI och olika perspektiv måste mötas för vi ska säkra att AI ska bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sveriges unga är även positivt inställda till hur AI kan påverka deras jobbmöjligheter framöver. 35 procent tror att tekniken kommer påverka deras chanser mer positivt än negativt och 42 procent menar att AI kan leda till roligare arbeten. Däremot menar en hel del unga (39 %) att det saknas kunskap i skolan om digitala verktyg. Samtidigt tycker 63 procent att samhället ska reglera vad tekniken kan utföra.

– Att unga vill ha mer avancerad teknik i sina liv och samtidigt kräver att politiker och företag tar ansvar för utvecklingen behöver inte gå stick i stäv, det tyder snarare på en mognad hos gruppen, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset. Öppenheten för teknik i skolan tycker vi på Fryshuset också är särskilt intressant i tider av ett ökande hemmasittande – AI och metaverse skulle kunna hjälpa att individanpassa skolan så att fler klarar den.

Undersökningens fältperiod pågick mellan 24 februari och 9 mars 2023. Undersökningens målgrupp är 16–25 åringar i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Totalt genomfördes 4015 intervjuer varav 1001 i Sverige, 1004 i Danmark, 1001 i Finland och 1009 i Norge. Data har viktats utifrån kön och ålder på deltagarna. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Fryshuset och Samsung av analysföretaget Demoskop.

Comments are closed.