Säkra nödström från solpaneler vid kris

Solpaneler på bostadshus kan spela en avgörande roll för att mildra konsekvenser av strömavbrott genom att förse boende med nödström för vissa grundbehov och samhällsviktiga funktioner. Men beredskapen är låg i såväl Sverige som övriga Norden för att utnyttja solkraft för eltillgång vid kriser. Det visar Swecos nya rapport om elresiliens i nio europeiska länder.

På grund av säkerhetsskäl i elnätet stängs solpaneler av under strömavbrott. Men med en särskild växelriktare för nödström, så kallad nödströmsväxelriktare, kan de egna solpanelerna generera egen eldrift om än med låg kapacitet. Förutsatt att solen skiner möjliggör den att exempelvis ha en fungerande vattenpump eller ladda mobilen under ett strömavbrott.

– Extremväder och säkerhetshot kräver resiliens i energisystemet för att minska effekterna av långvariga strömavbrott, säger Conny Udd, divisionschef Energi & Industri, Sweco Sverige. Det behövs lösningar för tillgång till nödström, både för att upprätthålla mobil kommunikation mellan människor och tillgodose grundbehov såsom vattentillförsel.

Men för att ha tillgång till nödström behövs antingen en nödströmsväxelriktare eller en så kallad hybridväxelriktare som kräver batterier och därmed har högre kapacitet. Hybridväxelriktare kan utgöra en fullgod backup-lösning vid strömavbrott, men är betydligt dyrare jämfört med nödströmsväxelriktare.

– Genom att förse hus med solpaneler och nödströmsväxelriktare, kan vi i Sverige stärka resiliensen i energisystemet till en låg kostnad. Få människor känner till denna möjlighet trots att effekterna vid strömavbrott kan bli mycket prövande för ett hushåll.

Sweco har analyserat potentiell elresiliens på fem års sikt i nio europeiska länder genom att undersöka den framtida utvecklingen av solenergi samt kostnaden och möjligheten för elförsörjning från reservströmlösningar under strömavbrott.

Rapporten visar också den teoretiska möjligheten att stärka resiliensen hos kritisk infrastruktur, såsom vattenverk och mobilmaster, genom att placera dem nära solkraftverk eller integrera solenergilösningar med nödström.

Dessa länder ingår i studien: Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland.

Comments are closed.