Transmode pionjär för MEF Carrier Ethernet 2.0

Svenska Transmode är en av de första leverantörerna som blivit certifierade av Metro Ethernet Forum (MEF) för den nya standarden Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0) som möjliggör avancerade Ethernet-tjänster.

CE 2.0 är det senaste bidraget från MEF. CE 2.0 utökar antalet standardiserade tjänster som stöds av MEF-certifierade produkter, samtidigt som standarden förenklar sammankoppling av och tjänstedifferentiering med dessa produkter. Transmode stöder CE 2.0 som en del av sin arkitektur Native Packet Optical 2.0, som också omfattar stöd för MPLS-TP och OTN-transport. Transmodes Native Packet Optical 2.0 ger operatörerna möjlighet att bygga nät anpassade för paketorienterad trafik med industriledande prestanda för transportnätet.
MEF annonserade den första omgången av CE 2.0 godkännanden på MEF Americas Carrier Ethernet Summit and MEF Quaterly Meeting i San Diego, USA. MEF:s standardiseringsaktiviteter är utomordentligt viktiga för industrin, eftersom de gör att operatörerna kan tillhandahålla standardiserade tjänster på lokal, nationell och internationell nivå både via sina egna och andras nät, tjänster som då fungerar på ett enhetligt sätt med garanterad och mätbar kvalitet.
– Jag är mycket glad åt att Transmode har klarat detta nya och mycket omfattande testprogram och att vi har blivit godkända i den allra första gruppen av företag, säger Sten Nordell, CTO för Transmode. Jag är särskilt nöjd med att vi klarat certifieringsproven med vår kommersiellt tillgängliga programvara i produkterna och att vi klarade proven utan några som helst problem. Det betyder att många av våra kunder redan kör CE 2.0-certifierade produkter i sina nät. Det är inte många andra leverantörer som kan hävda något liknande.
Bob Mandeville, VD och grundare av testlaboratoriet Iometrix som utfört certifieringsproven åt MEF, beskriver utmaningarna med att uppfylla den nya och krävande standarden:
– Det är svårt att bli CE 2.0-certifierad. För att få kalla sig CE 2.0-certifierad måste leverantörens utrustning klara en svit av 634 stränga tester. Mer än 155 företag är nu certifierade för CE 1.0 och framtidsutsikterna för CE 2.0 är goda. Efterfrågan på certifierade produkter och tjänster är den främsta drivkraften, och vi förväntar oss en betydande ökning av antalet tjänsteleverantörer som medlemmar, inte bara från de traditionella marknaderna utan också från tillväxtländerna under år 2013.
– Nästa generations Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0) bygger vidare på det ursprungliga Carrier Ethernet och kompletterar det med funktioner som multipla serviceklasser, förbättrad hanterbarhet och enklare samtrafik för alla de 8 standardtyperna av tjänster. Detta ger ännu mer effektiva lösningar för transport av mobiltrafik (mobile backhaul) och gör det lättare för en stor mängd accessoperatörer att anamma Carrier Ethernet och att använda Carrier Ethernet för avancerade företagstjänster. Det är fortfarande samma drivkrafter som dominerar affärsmöjligheterna: behovet av mer bandbredd, övergången till mobil data och LTE, och "molntjänster" för företag och allmänhet.

Comments are closed.