Norska omvandlare i världsklass

När de amerikanska företaget Hittite Microwave Corporation, tillverkare av främst integrerade mikrovågskretsar, köpte det norska företaget Arctic Silicon Devices, kunde man utöka produktportföljen med ett antal familjer av A/D-omvandlare med exceptionellt goda prestanda för exempelvis radio- och radartillämpningar. Det var i Januari 2011 som Hittite köpte Arctic Silicon Devices i Trondheim som då blev Hittite Artic Design Center. Sedan dess har verksamheten där utökats.
– Sedan övertagandet har vi utvidgat vår stab med åtta personer. Vi har i dag 20 anställda och söker fler utvecklings- och applikationsingenjörer, berättar Olav Lindquist, ansvarig för affärsutvecklingen inom Arctic Design Center. Han är en av de tre grundarna och har sin bakgrund från Nordic Semiconductor och Fairchild Semiconductor.

Vi ser honom i mitten av bilden, tillsammans med John Raaum, CEO och Öystein Moldsvor, teknikchef.
Företaget bildades i maj 2007. Redan under 2008 lanserade man 16 snabba  A/D-omvandlare som samtidigt drog extremt låg effekt.
– Snabb omvandling och höga prestanda men ändå låg effektförbrukning – det är vårt signum, säger Olav Lindquist. Effektförbrukningen för en given samplingsfrekvens i omvandlare med höga prestanda för ”high speed”-området är lägre än för något annat fabrikat på marknaden.
Arctic har fram till idag lämnat in nästan  20 patentansökningar där mer än hälften är godkända.
Hittites Arctic Design Center är lokaliserat i närheten av  Nordic Semiconductor och Atmel. Dessutom har  ARM en verksamhet i Trondheim.

Succé för oscilloskop
Arctic har tagit fram A/D-omvandlare med 8,10,12,14 och 16 bit upplösning.
Olav Lindquist vill särskilt framhålla den 8 bit omvandlare som klarar 1 GSa/s.
– Den drar väsentligt mycket lägre effekt än andra, motsvarande omvandlare och den har skapat en ny era inom digitala lågprisoscilloskop, berättar han. Omvandlaren har blivit en succé och används av oscilloskoptillverkare i Europa, USA och Kina.
– När vår krets med bara 600 mW effektförbrukning vid 1 GSa/s kom fram blev det möjligt att  dubbla  hastigheten i USB-anslutna oscilloskop.

14 och 16 bit
Intressant är även 1520-familjen med sina 14 eller 16 bit omvandlare som kan samplas med 105 eller 125 MSa/s. En  12 bit-version klarar (med "interleave", på svenska interfoliering) 640 MSa/.
– 1520-familjen ger ytterligare exempel på vår förmåga att leverera ett stort signal/brusförhållande (S/N) för en given effekt. Fyra kanalers 14 bit A/D-omvandling på 125 MSa/s drar bara 700 mW effekt.
En ny familj 14- och 16–bit kretsar på 310 MSa/s och 500 MSa/s levereras idag till nyckelkunder. Mot slutet av året kommer vi att kunna leverera volymkvantiteter. Kunderna finns inom ”tier one” där kretsarna används i speciella applikationer inom infrastruktur för mobiltelefoni, mätteknik och radartillämpningar.

Fler marknader

Hittite Microwave är framför allt känt för sina kretsar för mikrovåg. Företaget grundades 1985, ligger i Chelmsford Massachusetts, har idag ca  500 anställda och anlitar ”foundries” för tillverkning av kretsarna. Beroende på önskade egenskaper tillverkas dessa i GaAs-, GaN-, InGaP/GaAs-, InP-, SOI-, CMOS- och BiCMOS-processer för att åstadkomma MESFET, HEMT, pHEMT, mHEMT, HBT och PIN-komponenter. Arctics omvandlare tillverkas av TSMC.
Förutom kretsar för mikro- och millimetervåg utökar Hittite med allt fler kretsar för basbandstillämpningar, däribland nämnda A/D-omvandlare. D/A-omvandlare är under utveckling.

Ett exempel på den mångfalt av avancerade kretsar som kommer från Hittite är den nya plattform för utvärdering, EVAL01-HMC9000, som kvantiserar insignaler från DC upp till 18 GHz! Hjärtat i den konstruktionen är HMC9000 som är en 8 bit A/D-omvandlare med 1000 MSa/s och en track-and-hold-funktion med 18 GHz bandbredd. Denna kombination av A/D och track-and-hold-funktion har ett spuriosfritt dynamiskt område (SFDR) på >50 dB upp till 7 GHz. S/N anges till >40 dB vid full utstyrning, 1Vtopp-till-topp. Till stöd för HMC9000 finns HMC988LP3E, som är en klockkrets med styrbar fördröjning för att kunna trimma in samplingen rätt, och HMC1034LP6GE, som är en PLL med VCO vars totala jitter bara är 100 fsrms.
EKIT01-HMC9000 bygger vidare på denna plattform och fungerar som en referenskonstruktion och plattform för konstruktionsutvärdering. I denna ingår även en FPGA av typen Xilinx Spartan-6 samt programvara och kompletta filer för konstruktion och layout. Konfigureringen förenklas av Hittites EasySuite firmware och software. Konstruktionen är primärt tänkt för kommunikation och militära tillämpningar.
Hittite har ett kontor i Kista för att täcka försäljningen mot storkunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
RF Partner AB verkar som distributör i Sverige.

 

Comments are closed.