Trafikfarliga växelspakar

De traditionella mekaniska automatiska växelsystemen i personbilar, där handen känner av när en ny växel jackar i, har fått en utmanare genom de nya elektromekaniska shift-by- wire systemen. Nya studier vid Luleå tekniska universitet visar dock att det tar längre tid att lägga i en växel med de nya systemen, något som kan påverka trafiksäkerheten.

 

– Om du behöver backa fort för att du till exempel kört för långt ut på en tågräls, så får det inte ta lång tid att lägga i backväxeln, säger Camilla Grane, forskare inom teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. Skillnaden i växlingstid som vi ser mellan olika växlingsväljare i våra studier är så pass stora, att den kan påverka olycksrisken i en kritisk situation.
Ett liknande kritiskt ögonblick kan vara när en förare skall köra ut på en större väg och en annalkande bil i hög hastighet tvingar föraren att göra ett omval, som handlar om att snabbt backa bakåt. Med de nya växelsystemen tar det generellt mycket längre tid för föraren att få in rätt växel, än med de traditionella mekaniska systemen. De nya systemen kräver mer kognitiv uppmärksamhet från förarna och gör dem mer tveksamma.
Sämst resultat fick återfjädrande, så kallade monostabila växlingssystemen. Luleåforskarnas studier visar att en förare med ett monostabilt växlingssystem, skulle behöva cirka 35 meter längre avstånd till den annalkande bilen för att hinna backa bort, än om föraren haft en ”klassisk” automatisk växelspak.
– Trots att vi vet att nya olyckor har inträffat på grund av de nya typerna av växelsystem så var det chockerande att de gav upphov till så många onödiga problem, distraktion och förvirring för användarna som våra studier tydligt visade, säger Camilla Grane.
Studierna av de olika typerna av växelsystem har gjorts i samarbete med Kongsberg Automotive och Volvo Personvagnar. Totalt har 72 testpersoner medverkat i olika laboratorieexperiment och fältstudier och 23 olika växelsystem har testats.
Det råder ett paradigmskifte när det gäller växelsystem i personbilar och det är orsaken till forskarnas och bilindustrins fokus. De gamla mekaniska systemen som går ut på att föraren med hjälp av en spak flyttar runt kugghjul i en växellåda, begränsar design och placering av växelsystemet i bilen. Med de nya elektromekaniska shift-by-wire-systemen, kan fordonsutvecklare få en helt annan frihet när det gäller placering, utformning och utseende på växelsystemen och bilarna kan bli billigare att tillverka. Många biltillverkare utnyttjar möjligheten att skapa nya innovativa eller uttrycksfulla växelsystem. Att dessa nya växelsystem ibland försvårar för föraren och även orsakat olyckor i trafiken är internationellt uppmärksammat.
– Det som är oroande är att det inte finns några riktlinjer för hur de nya växelsystemen bör utformas utifrån säkerhet. Det borde till exempel finnas riktlinjer för hur lång tid en växling får ta för bilföraren. Vissa fel som upptäckts med de återfjädrande monostabila systemen i trafiken borde inte ens vara möjliga. Ett känt fel med de nya växelsystemen är att bilen rullar iväg för att föraren misslyckats med att lägga i parkeringsväxeln (P-spärren). Det borde inte vara möjligt att stänga av bilen utan att neutralt läge väljs eller att en parkeringsväxel går i, säger Camilla Grane.
Forskarna vid Luleå tekniska universitet har för avsikt att göra uppföljande studier där även växelsystem för självkörande fordon och tunga fordon inkluderas.

Comments are closed.