Swemet släpper nytt instrument

Linköpingsföretaget Swemet AB lanserar nu ett nytt instrument döpt till MFA500 för elnätskommunikation som kan användas för att utesluta störningar i nätet och i de fall dessa finns både identifiera störkällan och åtgärda störningen.

Swemets instrument MFA500 vänder sig till en global marknad där man använder PLC-kommunikation. Idag finns det miljontals smarta mätare med PLC-kommunikation globalt och Swemet förväntar sig därför en stor efterfrågan på konceptet. I ett PLC-system kan användaren upprätthålla en insamlingsprestanda överstigande 99,8 procent men det kräver fortlöpande underhållsarbete. MFA500 används för att utesluta störningar, och i de fall störningar inträffar kan instrumentet både identifiera störkällan och åtgärda störningen.

Comments are closed.