Torex tar kontroll över transientsvaret

En ny serie styrkretsar för DC/DC-omvandlare för spänningssänkning (”stepdown”) ger goda transientegenskaper. Kretsarna XC9274/XC9275 innehåller synkrona likriktare som tål 3,0 A.

XC9274_transientsvar_1

Trenden mot allt lägre matningsspänningar för att minska strömförbrukningen hos FPGA och ASIC fortsätter. Det ställer allt högre krav på DC/DC-omvandlare med precision.
Belastningsströmmen för FPGA och ASIC kan variera omedelbart. För att inte spänningen skall ändras momentant kräver konventionella DC/DC-omvandlare kondensatorer på utgången, vilka i sin tur kräver stort monteringsutrymme.

XC9274-75
XC9274/XC9275-serien är 3,0 A DC/DC-omvandlare med synkrona likriktare, som kan låg utspänning med hög precision. De är utrustade med andra generationens HiSAT-COT för att klara snabba transientsvar.
XC9274/XC9275-serien passar väl för POL-nätaggregat för enheter som används med laster som fluktuerar avsevärt.

Transientsvaret framgår nedan vid en jämförelse med en konventionell DC/DC-omvandlare.

XC9274_transientsvar_2a

XC9274_transientsvar_2b

Vid testet användes Vin=5 V, Vout = 1,8 V och CFB=1500 V. Belastningen ändrades från 0,1 till 2,0 till 0,1 A med 1,0 A/µs spänningsderivata.

Tack vare det goda transientsvaret kräver kondensatorn på utgången 25 procent mindre monteringsutrymme.

XC9274 styrs med PWM (pulsbreddskontroll) medan XC9275 automatiskt växlar mellan PWM och PFM (pulsfrekvensmodulation).

Inspännningen tillåts variera mellan 2,7 och 5,5 V och utgångsspänningen kan väljas till 0,8 till 3,6 V med ±1 procents noggrannhet.

Utgångsströmmen är 3,0 A, ingångsspänningsintervallet är 2,7 till 5,5 V, utgångsspänningsområdet är 0,8 till 3,6 V och spänningsnoggrannheten är ± 1,0 procent.
Switchfrekvensen kan väljas från 1,2 MHz, vilken är effektiv för effektomvandling, eller till 3,0 MHz, vilket möjliggör kompakt storlek.

Soft-startfunktionen är internt inställd till 0,25 ms och man kan välja om man vill eller inte vill använda funktionen för mjukfunktion som snabbt laddar ur utspänningen när driften stoppas. Detta är tänkt att underlätta hantering av startföljd för FPGA, ASIC, etc.
Kretsarna är utrustade med inbyggt överströmskydd, kortslutningsskydd och termisk avstängning. Hiccup-läge och spärrstoppstyp finns för att utspänningen automatiskt återhämtas efter överström (kortslutningsskydd).
Kapseln är av typen SOP-8FD (4,9×6,0×1,55 mm).

Comments are closed.