Tjugo miljoner kronor till åtta doktorander

SSF har beslutat att dela ut 20 miljoner kronor till 8 doktorander vid svenska forskningsinstitut. Programmet är en ny satsning och ska bidra till högkvalitativ forskning inom SSF:s verksamhetsområden och öka korsbefruktning mellan institut, akademi och näringsliv. Därmed kan också kunskapen om parternas olika drivkrafter och villkor bli bättre, med målet att nyttiggöra forskningsresultat och innovationer.


Qin Wang, Acreo Kista, gör forensisk analys av biologiska prover på brottsplatsen

Varje bidrag är på 2,5 miljoner kronor och avser att täcka medel för forskning och forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett forskningsinstitut.
– Vi har sett ett stort intresse för den nya bidragsformen, hela 74 ansökningar skickades in, säger Lars Hultman, vd för stiftelsen. SSF har, precis som forskningsinstituten, ändamålet att stärka Sveriges konkurrenskraft. Jag ser därför fler möjligheter till utökad samverkan mellan oss. Industrin behöver också en säkrad framtida kompetensförsörjning. Därför satsar SSF på doktorandutbildningar i lite olika former.

Handledare vid institutet är huvudsökande och ansvarar för projektet. De åtta projektledarna är:

Anwar Ahniyaz
SP Kemi, Material och Ytor
Vatten-grafen dispersioner för pappersförpackningar

Karin Frisk
Swerea KIMAB AB
Avancerad karakterisering och modellering av utskiljningar

Joakim Håkansson
SP Kemi, Material och Ytor
3D-printade scaffolds: nästa generations drogtest-verktyg

Tom Lindström
Innventia
Cellulosabaserade nanokompositer ersätter oljebaserad plast

Ali Mirazimi
National Veterinary Institute
En antiviral mot flera högpatogena virala zoonoser

Per. H Svensson
SP Process Development
Screening och strukturbaserad design av hybridperovskiter

Agne Swerin
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Nanoskopiska krafter vid vätske super-repellerande ytor

Qin Wang
Acreo -Kista
iForensik KIT: Analys av biologiska prover på brottsplatsen

Comments are closed.