Tillväxtverkets nya datasystem tvingar företag i konkurs

Tillväxtverket meddelar att de planerar att införskaffa ett nytt datasystem för ansökan av det för många företag, i krisen, livsnödvändiga korttidsstödet. Detta förskjuter möjlig utbetalning av ersättningen till de behövande företagen ända till maj. Effekten av detta kommer innebära konkurser, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Det var under onsdagens möte med Tillväxtverket som generaldirektör Gunilla Nordlöf meddelade att ansökan av permitteringsstödet kan öppna först efter att lagstiftningen träder i kraft den 15 februari. Nordlöf meddelade också att i samband med att den nya lagstiftningen träder i kraft kommer man att investera i ett nytt ansökningssystem på Tillväxtverkets hemsida.

Det nya systemet innebär att funktionen för ansökningar därmed kommer ligga nere i en period av 5–8 veckor räknat från 15 februari. Det betyder att företag i stort behov av krisstödet i praktiken kommer att få vänta till maj för att få sin permitteringsersättning fr o m december.

– Vi ser mycket allvarligt på detta då många företag redan är hårt trängda, säger Sinfs jurist Jennie Nilsson som leder samtalen med Tillväxtverket. Vi hade redan innan den mycket bekymmersamma informationen blivit kontaktade av bolag som brottas med att stödinsatserna nu inte betalas ut. Företagen uppger att de löper risk att gå i konkurs för att handläggningstiden hos Tillväxtverket tar för lång tid. Denna typ av förskjutningar får enorma konsekvenser för trängda företag.

Det finns samtidigt en förståelse för att Tillväxtverket har utmaningar i de stora insatserna som krävs i samband med hanteringen av krisstöden. Men sådan här förskjutning får katastrofala konsekvenser för varje företagare som under året lagt sparpengar, energi och stora insatser för att få verksamheten att överleva. Samtidigt skapar förskjutningen en stor oro hos personal som inte vet om de får behålla sina jobb. Det skapar oroliga arbetsplatser och i förlängningen en stor oro hos medarbetare och deras familjer. Det är alltså många som i förlängningen drabbas.

– Projektet med att byta ansökningssystem kan inte ske på bekostnad av företags överlevnad, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. Vi råder Tillväxtverket och våra politiker att skyndsamt sätta in mer resurser och skapa en överlappning så att behövande företag överlever under tiden som de byter system. Detta handlar om Sveriges framtid, om företagens livskraft och om att rädda de svenska jobben.

Comments are closed.