Tillväxt för Siemens 2014

Siemens AG nådde sina mål för räkenskapsåret 2014 tack vare ett starkt fjärde kvartal. Nettointäkterna var 5,5 miljoner euro, jämfört med 4,4 miljoner euro föregående år.


Vi levererade de resultat som vi lovade för 2014, säger Siemens koncernchef Joe Kaeser

Vinsten från företagets sektorer ökade med 26 procent till 7,3 miljoner euro, drivet av stora förbättringar inom sektorerna Industri samt Infrastruktur & Städer. Räkenskapsåret stängdes den 30 september 2014.
– Vi levererade de resultat som vi lovade för 2014 och har gjort substantiella framsteg när det kommer till att förstärka vår portfölj, kommenterar Siemens koncernchef Joe Kaeser. Vision 2020 ger oss en tydlig strategisk riktning framåt.

Comments are closed.