Tieto lägger bud på Avega

Tieto Sweden AB tillkännager ett rekommenderat och offentligt kontantbud för svenska Avega Group AB:s alla aktier. Förvärvet syftar till att stärka Tietos tillväxtområden och företagets ställning på den svenska konsultmarknaden.

10tieto01
Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto


Avega planerar att ha en ledande roll i Tietos arbete för att förnya kundernas affärsverksamheter. Företaget med cirka 350 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö hade en omsättning på 428 miljoner kronor under 2016.
Förvärvet skulle stärka Tietos tillväxtambitioner kring områden som digitala kundupplevelser (Customer Experience Management, CEM), som är ett av de snabbast växande affärsområdena inom Tietos IT-tjänsteverksamhet. Vidare skulle affären ge Tieto möjlighet att utöka sin mjukvaru- och tjänsteportfölj.
– Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla den konsultdrivna verksamheten i Sverige och runtom i Norden, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto. Förvärvet ger oss möjlighet att förse företag och organisationer med bred expertis inom konsulttjänster, industrispecifika lösningar och IT-drift. Detta är ett logiskt steg i vår strategi för att stärka vår roll som partner för affärsförnyelse för våra kunder.
Den svenska konsultmarknaden väntas växa med 5-8 procent årligen under de närmaste åren och Tieto tillsammans med Avega bedöms kunna driva tillväxt inom segmentet på samma nivå, det vill säga högre än den svenska IT-tjänstemarknaden i genomsnitt.
Affären väntas slutföras innan slutet av år 2017. Tietos avsikt är att Avega kommer att utgöra kärnan i Tietos verksamhet för affärs- och IT-konsulttjänster i Sverige och kommer att rapporteras externt inom Tietos tjänsteområde Business Consulting & Implementation.
Genomförandet av det offentliga erbjudandet är villkorat och förutsätter, bland annat, godkännande av svenska Konkurrensverket.

Comments are closed.