Thorbjörn Ebefors blir vd för Spinverse AB

Efter 17 år med Silex tar nu Thorbjörn ”Toby” Ebefors över ledningen av Sverigekontoret för teknikföretaget Spinverse. Målet är att hjälpa svenska uppstartsföretag till internationell framgång.

02spin01

Spinverse affärside är att hjälpa europeisk industri (framförallt skandinaviska företag och Spinverse AB främst fokuserade på den svenska marknaden) med Open Innovation-program och hjälp med Public-Private-finansiering för olika R&D&I-industriprojekt. Speciellt framgångsrika har Spinverse varit att hjälpa små bolag att få del av EU’s H2020 SME Instrument-anslag.
Spinverse har genom åren koordinerat mer än 10 miljarder kr i public funds och bl a i samband med Nokias omställning i Finland för något år sedan hjälpt till att start över 100 uppstartsföretag. Mer än 400 framgångsrika projekt har levererats med ett starkt team på 50+ innovations och teknologi experter med kontor i 4 länder (HQ-Finland, Sverigekontor 2016, kontor i Berlin strax före jul förra året och ett lokalkontor i Kina). Spinverse har en aggressiv internationaliseringsplan och också en plan för att snabbt växa på den svenska marknaden.
– Som startup-entreprenör och grundare av Silex tror jag mig ha bra koll hur nya uppstartsföretag kan växa, säger Torbjörn Ebefors. En stor fördel är mitt stora internationella kontaktnät inom elektronikområdet, speciellt MEMS- och sensorområdet.
– Det kommer bli ett fokusområde för mig att stärka större Elektronik/IKT-relaterade samverkansprojekt och få med mer svenskt deltagande i dessa projekt. Det är speciellt viktigt nu när allt digitaliseras och allt handlar om sensorer, elektro-optiska signaler och big data.

Comments are closed.