Thales väljer Ada Core för Argos

Embeddedföretaget Ada Core, leverantör av verktyg och expertis för utveckling av uppdrags- och säkerhetskritisk mjukvara, tillkännager att rymdföretaget Thales Airborne Systems har valt deras GNAT Pro High Integrity Edition.

 

Det för att utveckla mjukvara för instrument ombord på nästa generation av satellitprojektet Argos. Argos är ett unikt, satellitbaserat, globalt positions- och datainsamlingssystem, avsett att studera och skydda miljön och klimatet.

Utöver denna huvuduppgift är Argos-familjen även känt för sina säkerhetsrelaterade tillämpningar, däribland lokalisering av fartyg, territoriell säkerhet och brottsbekämpning. Paketet GNAT Pro High-Integrity Edition, som omfattar utvecklingsmiljö och tillhörande kundtjänster, är inriktat på Ada-system som behöver uppnå högsta
möjliga nivåer av säkerhet och/eller skyddscertifiering.

Under sitt nya uppdrag kommer Argos att stå inför många utmaningar. Framför allt kommer Argos-4 att hantera tre gånger så många radiosändare som Argos-3 och ge dessa sändare utökad flexibilitet. Thales uppges valt Ada Core på grund av företagets förmåga att erbjuda en komplett lösning som innefattar en effektiv utvecklingsmiljö (GNAT Pro), en LEON 2-emulator (GNATemulator), och ett kodtäckningsverktyg (GNATcoverage) som inte kräver kodinstrumentering.

Denna kombination strömlinjeformar utvecklingen, testningen och valideringen av mjukvaran, eftersom alla dessa uppgifter då kan utföras på värddatorns utvecklingsplattform, enligt ett pressmeddelande

Argos har varit i drift sedan 1978 och när den utrustas med rätt radiosändare låter den vetenskapsmän över hela världen samla in information om alla sorters objekt. Meddelanden från dessa sändare tas emot av en samling satelliter utrustade med Argos-instrument, och vidarebefordras sedan till speciella bearbetningscenter.

Genom att mäta temperatur, tryck, luftfuktighet och vattennivåer tillhandahåller Argos sändare ovärderlig information om vår planet och dess atmosfär. Argos används i en mängd olika tillämpningar, bland annat för att övervaka vulkaner, för att spåra fartyg och expeditioner, ledning av fiske, för att spåra djurs migration och för insamling av geofysiska data.

Argos-projektet inleddes av Frankrike och USA tillsammans (NOAA: Nationella oceaniska och atmosfäriska administrationen), och koordineras globalt av Collecte Localisation Satellite (CLS), ett dotterbolag till Frankrikes center för rymdstudier (CNES) och Ifremer, det franska institutet för marin forskning och utforskning.

Thales kommer att använda GNAT Pro för LEON ELF och simuleringsplattformen LEON 2. LEON 2-processorn beställdes av ESA (European Space Agency) och är särskilt utformad för att användas i satellitsystem. Det 18 månader långa projektet förväntas vara slutfört i mitten av 2011, och beräknas kräva ungefär 25 000 rader kod. Kontraktet för Argos-4 täcks av Thales mjukvarulicens från Ada Core.

”Argos-projektet är ett spännande tillskott i vårt pågående arbete i rymd- och satellitsektorn”, säger Michael Friess, försäljnings- och affärsutvecklingsansvarig på Ada Core. ”Detta nya program förlänger vårt befintliga, långsiktiga samarbete med Thales och illustrerar vår förmåga att erbjuda innovativa lösningar till våra rymdkunder.”

Comments are closed.