Termotryck till Trident

Axiohm, en av världens största tillverkare av termotryckverk, kommer i fortsättningen att ha Trident som enda distributör av tryckverk i Norden.

Comments are closed.