TeliaSonera och Altimo samlar sig

TeliaSonera och Altimo har kommit överens om att bilda ett nytt bolag för att samla respektive bolags direkta och indirekta ägande i Turkcell och Megafon. Det nya bolaget uppges komma att ha sitt säte i ett västerländskt land.

Målet för de båda bolagen är att skapa en ledande internationell telekomoperatör, med över 90 miljoner abonnenter i Ryssland, Turkiet och CIS-länderna, och med en väl fungerande bolagsstyrning. Det nya bolaget kommer att fokusera på att utveckla Turkcell och Megafon, samt att expandera på nya tillväxtmarknader. Vid bildandet kommer det nya bolaget att inneha en majoritet av aktierna i både Turkcell och Megafon. AF Telecom, den tredje stora aktieägaren i Megafon, har också erbjudits att ingå i det nya bolaget. Om AF Telecom ansluter kommer TeliaSonera och de ryska ägarna ha praktiskt taget likvärdigt ägande och lika stort inflytande i det nya bolaget.

TeliaSonera och Altimo är överens om att göra en gemensam ansträngning för att lösa alla pågående tvister de två bolagen har med Cukorova Group för att möjliggöra bildandet av det nya bolaget. Ett sådant samarbete förväntas leda till en skyndsam lösning av tvisterna. Givet att tvisterna löser sig på ett tillfredsställande sätt har parterna enats om att Altimo köper Cukurovas indirekta aktieägande i Turkcell och bidrar med dessa aktier till det nya bolaget utan någon premie.

Överenskommelsen mellan TeliaSonera och Altimo är juridiskt bindande, men själva transaktionen sker under förutsättning att parterna kommer överens om slutgiltiga avtal samt erhåller godkännande från myndigheterna.

I en pressrelease beskriver TeliaSonera bakgrunden till uppkommen situation med: ”Ägandet i Turkcell har varit föremål för ett flertal legala tvister sedan den förre majoritetsägaren Cukorova i praktiken sålde samma aktiepost två gånger, först till TeliaSonera och sedan till Altimo. En skiljedom vid internationella handelskammaren i Geneve har fastställt att Cukorova ingått ett giltigt köpeavtal och skall överlämna dess indirekt ägda kontrollpost i Turkcell till TeliaSonera. Efter att ha kommit överens med TeliaSonera att sälja aktierna, sålde Cukorova en del av den indirekt ägda kontrollposten i Turkcell till Altimo och pantsatte ytterligare en del av den indirekt ägda kontrollposten som säkerhet för ett lån. Altimo hävdar att Cukorova bröt mot låneavtalet och har i en juridisk process på British Virgin Islands hävdat sin rätt att beslagta de pantsatta aktierna, vilka utgör en indirekt kontrollpost i Turkcell”.

Comments are closed.