Telia Sonera sparkar och nyanställer

Telia Sonera gjorde ett resultat efter skatt på 5,3 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2010, vilket är något högre är Q4 2009 då motsvarande siffra var 4,9  miljarder, enligt en rapport från företaget. Teleoperatören meddelar samtidigt att de avser minska antalet anställda med cirka 800 och anställa 200 under 2011.

För helåret 2010 gjorde Telia Sonera ett resultat efter skatt på runt 21,3 miljarder kronor, att jämföras med cirka 18,9 miljarder för 2009.

"Det fjärde kvartalet markerar slutet av ett framgångsrikt år för TeliaSonera. Den organiska omsättningstillväxten förbättrades under hela året och resultatet per aktie steg med 13 procent 2010”, skriver Telia Sonera’s vd och koncernchef Lars Nyberg som kommentar till rapporten.

Vidare konstaterar Telia Sonera att efterfrågan på smarttelefoner ökat dramatiskt. Sju av tio sålda mobiltelefoner i deras svenska butiker var smarttelefoner under 2010. Lägger man därtill en stark efterfrågan på mobilt bredband och lanseringen av läsplattor, förväntar sig Telia Sonera en åttafaldig tillväxt i datatrafiken i deras nätverk över en treårsperiod. Inom bredbandstjänster börjar efterfrågan på ”on-demand”-tjänster som film att ta fart och förra året hyrdes det ut mer än 2 miljoner filmer via operatörens tv-tjänst i Sverige.

Sparkar och nyanställer

”Vi drog fördel av tidigare kostnadsneddragningar under första hälften av 2010. Under det andra halvåret identifierade organisationen ytterligare besparingar som kommer att implementeras under 2011. Vi räknar också med att den gemensamma verksamhetsmodellen och den gränsöverskridande organisationen inom Mobilitets- och Bredbandstjänster kommer att leda till synergier. Allt som allt siktar vi på att minska personalstyrkan med cirka 800 medarbetare, varav 640 i Sverige och 165 i Finland. Samtidigt har vi behov av att rekrytera ny kompetens och siktar på att anställa 200 nya medarbetare under 2011”, meddelar Telia Sonera i rapporten.

Comments are closed.