Telia Sonera måste sänka grossistpriset

PTS förelägger nu Telia Sonera att sänka grossistpriset till 95 kronor på fasta telefoniabonnemang för privatpersoner som säljs till andra operatörer. Föreläggandet ska vara förenat med vite.

Kommunikationsmyndigheten PTS meddelade Telia Sonera den 16 juli att företaget skulle sänka grossistpriset på fasta telefoniabonnemang som säljs till andra operatörer. Detta med anledning av att Telia Sonera genomfört en kampanj som inkluderade fast telefoni.

Enligt PTS ska Telia Sonera sänka sina priser på abonnemang som företaget säljer vidare till andra operatörer samtidigt som de marknadsför kampanjer mot slutkunder, annars finns en risk att andra operatörer inte kan konkurrera med Telia Sonera om att sälja fasta telefoniabonnemang.

Underrättelsen från den 16 juli innebar att Telia Sonera skulle sänka grossistpriset på telefoniabonnemang till 95 kronor på abonnemang för privatpersoner som säljs till andra operatörer. Telia Sonera har inte ändrat priset i enlighet med underrättelsen. Därför har PTS nu beslutat att förelägga Telia Sonera att ändra priset i enlighet med detta föreläggande senast den 30 september 2010, annars kan PTS komma att kräva ett vite på 1,5 miljoner kronor för varje påbörjad vecka som föreläggandet inte följs.

PTS säger sig under det första halvåret 2010 ha meddelat Telia Sonera vid ett flertal tillfällen att företaget skulle sänka priset på telefoniabonnemang för operatörer sedan företaget genomfört kampanjer mot slutkunder. Detta för att alla operatörer ska ha goda förutsättningar att erbjuda fasta telefoniabonnemang till slutkunder. Det leder till en ökad konkurrens vilket ger större valmöjligheter och bättre priser på fast telefoni för slutkunderna, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.