Telia och Telenor avbryter samgående

Telia Sonera och Telenor meddelar att de avbryter arbetet med att slå samman bolagens respektive verksamheter i Danmark. De båda har inte lyckats komma överens med EU-kommissionen om för bolagen acceptabla villkor för att fullfölja planen att skapa en gemensam mobiloperatör.

Det var i december förra året som Telia Sonera och Telenor träffade en överenskommelse om att slå ihop bolagens danska verksamheter. Ett sammanslaget bolag skulle enligt de båda mobiloperatörerna ha bättre möjligheter att kunna öka investeringar i nät och teknik.
  
– Vi har från start varit starka förespråkare av behovet att öka investeringsnivån i Danmark. Så som vi ser det skulle en aktör med storlek och möjlighet att konkurrera och investera ha säkerställt att kunder och företag fått bättre kvalitet, hastighet och täckning, säger Robert Andersson, Executive Vice President och chef för region Europa i Telia Sonera i ett pressmeddelande.

Telenor och Telia Sonera har sedan 2012 samarbetat i Danmark inom ramen för ett gemensamt mobilnät och tanken var att skapa en gemensamt ägd och oberoende mobiloperatör.

Comments are closed.