Telenor och Tele2 i 4G-samarbete

Telenor Sverige och Tele2 Sverige inleder samarbete för utbyggnad av nästa generationens mobilnät, 4G, för mobilt bredband.

Samarbetet ska ske i ett nybildat, gemensamt bolag för nätutbyggnad och samordning av frekvenser för mobilkommunikation. Utbyggnaden av vad som uppges ska bli Sveriges mest omfattande 4G-nät påbörjas under 2009 – samtidigt utökas täckningen på mobilt tal för Telenors och Tele2s kunder i hela landet.

Det gemensamma bolaget, Net4Mobility, kommer att ägas till lika stora delar av Telenor och Tele2. Även respektive bolags frekvenstillgångar i 900- och 2600-banden kommer att samordnas.

– Vi är stolta över att Sverige blir ett av de första länderna i världen med nästa generations mobilnät som täcker hela befolkningen. För våra kunder innebär det bättre täckning på mobilsamtal i hela landet och ett nät för mobilt internet med hastigheter som är 10-15 gånger snabbare än idag. Genom samarbetet säkerställer vi en kostnadseffektiv investering och vi kan fortsätta utveckla prisvärda erbjudanden samtidigt som vi naturligtvis fortsätter att konkurrera om slutkunderna, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.

Lansering av mobila bredbandstjänster i de nya näten planeras i slutet av 2010, i takt med att modem som stödjer den nya tekniken blir tillgängliga. År 2013 räknar operatörerna med att 99 procent av befolkningen ska ha tillgång till mobilt bredband med hastigheter upp till 80 Mbit/s; i storstäderna väntas hastigheter upp till 150 Mbit/s. Under samma period utökas antalet basstationer för traditionell taltrafik med 30-50 procent, med förbättrad inom- och utomhus täckning i hela landet som resultat.

Comments are closed.