SenseAir och Autoliv i samarbete om alkohollås

SenseAir AB har fått sitt största utvecklingskontrakt hittills. I samarbete med Autoliv startas ett utvecklingprojekt som syftar till att ta fram ett nytt alkohollås.

SensAirs order avser demonstration och validering av en alkoholsensor och bygger på helt ny teknik, baserat på NDIR, (Non-Dispersive Infra-Red). Det nya alkohollåset skiljer sig från dagens teknik genom att användaren inte behöver blåsa i något munstycke. Vidare kommer alkohollåset att bli svårmanipulerbart, ha en snabb svarstid även vid låga temperaturer, vara lätt att använda och helt underhållsfritt. Utvecklingsarbete har redan pågått under tre års tid i en ”förutvecklingsfas”. Det nya projektet kommer att ledas och koordineras av Autoliv och SenseAir bidrar med sin kompetens inom infraröd spektroskopi och kunnande inom massproduktion av sensorer.

Comments are closed.