Telenor lägger en bredsida mot PTS och TeliaSonera

Med anledning av Post- och telestyrelsens (PTS) analys av bredbandsmarknaden och konstateranden om fortsatta konkurrensproblem går Lars-Åke Norling, vd för Telenor i Sverige idag ut och kommenterar slutsatserna i den analysen.

– Det pågår en återmonopolisering i tysthet av den svenska bredbandsmarknaden. Vi och många andra har länge varnat för detta och PTS slutsatser är ytterligare bevis för att TeliaSonera utnyttjar sin ställning på ett sätt som påverkar Sveriges bredbandskunder negativt. PTS konstaterade redan för ett år sedan att dessa problem fanns. Nu måste man ta sitt ansvar och snabbt gå från ord till handling genom att öka trycket på TeliaSonera att uppfylla löftena om likabehandling. Ju längre tid som går utan fungerande reglering, desto närmre en återmonopolisering kommer vi.
Bland de åtgärder som föreslås ingår inte en reglering av kanalisation, de nedgrävda rör i marken som är avsedda för koppar- och fiberkablar.
– Jag ställer mig frågande till att PTS inte anger reglering av kanalisation som en åtgärd för att komma tillrätta med problemen. Vidare är det bra att PTS konstaterar att kommuner måste agera konkurrensneutralt, men det är viktigt att inte flytta fokus från det verkliga problemet, nämligen TeliaSoneras agerande, avslutar vd Lars-Åke Norling med att framföra i ett pressmeddelande från Telenor.

Comments are closed.