Telemach väljer Transmode

Telemach, den största leverantören av kabelteve-, telefon- och internettjänster i Slovenien har uppgradera delar av sitt nationella nät med Transmodes WDM-utrustning.

Telemach var tidigare en del av PC-gruppen och är nu ägt av "Mid Europe Partners", en investeringsgrupp som är verksam i Centraleuropa. Företagets mer än 4 000 km vidsträckta nät täcker hela landet och är baserat på en kombination av fiber- och koaxialkabel.
För Telemach-installationen, genomförd under 2009, har Transmode använt 12 optiska add-drop multiplexerade (OADM) noder fördelade på två TM-3000 och tio TM-301 system. Lösningen baseras på enkel fiber CWDM, och Gigabit Ethernet-tjänster överförs med 9x Gigabit Ethernet över 10G och 2x Gigabit Ethernet över 2,5G Muxponders. Nätet är designat för säker leverans av flera olika tjänster till abonnenterna.

Comments are closed.