Telekompaketet signerat

Vid en kort ceremoni i går i Strasbourg signerade Sveriges infrastrukturminister och ordförande i ministerrådet Åsa Torstensson samt Europaparlamentets talman Jerzy Buzak telekompaketet.

– Jag är glad att telekompaketet nu är signerat och beslutat om av både ministerrådet och Europaparlamentet. Telekompaketet stärker konkurrensen och konsumentskyddet i Europa. Dessutom innebär telekompaketet en ökad grad av nätneutralitet på EU-nivå jämfört med i dag. Ett införlivande av telekompaketet är en seger för Europas alla konsumenter, säger Åsa Torstensson i ett pressmeddelande.

Det var den 5 november som Europaparlamentet och ministerrådet under en förlikningsförhandling enades om det så kallade telekompaketet. Nu när både beslutsfattandet och signeringen är klara och lagtexten inom kort publiceras, har medlemsländerna 18 månader på sig att implementera den nya lagstiftningen i den nationella lagstiftningen.

Comments are closed.