Telekompaket till omröstning

En stor översyn av EU:s telekomlagar, däribland ett bättre dataskydd, starkare rättigheter för telefonanvändare och de som surfar på internet samt ökad konkurrens mellan företag i telekombranschen är nu föremål för omröstning.

Ovanstående ingår i den förlikningsöverenskommelse som Europaparlamentet ska ta ställning till i morgon, tisdagen den 24 november. Om det blir ja i slutomröstningen avslutas därmed den sista och mest omdiskuterade delen av telekompaketet och reglerna börjar sedan gälla vid halvårsskiftet 2011.

Efter att parlamentet och kommissionen nådde en förlikning, natten mellan den 4 november och den 5 november, ska alltså paketet nu upp till omröstning i parlamentet.

Skydd av rätten till tillgång till internet:
Internetanvändares tillgång till nätet får bara blockeras om de är "lämpliga, proportionella och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle" och enbart efter ett "rättvist och opartiskt förfarande" som ger internetanvändaren möjlighet att höras och som respekterar principen om "presumtion för oskuld och rätten till integritet". I slutförhandlingarna med rådet lyckades parlamentets delegation få in dessa skydd av rätten till internettillgång i kompromisstexten.

Kompromissen innehåller också dessa regler:
– Harmonisering av den så kallade radiospektrumanvändningen i EU, vilket är viktigt med tanke på övergången från analog till digital marksänd television.
– Stärkt samarbete mellan nationella regleringsmyndigheter och möjlighet till "funktionsseparering", det vill säga att dominerande operatörer ska separera sin nätverksinfrastruktur från sina affärsenheter, så att andra operatörer kan använda nätverksinfrastrukturen.

Medborgarrättigheter och regleringsmyndigheter:
Den kommande omröstningen rör den tredje och sista delen av paketet. De två andra delarna kom parlamentet och rådet överens om tidigare i år. Den ena delen rör inrättandet av ett organ för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, Berec, som ska förbättra samarbetet mellan EU-ländernas telekommyndigheter.

Den andra är ett direktiv som ska stärka konsumentens rättigheter. Till exempel ska den som vill byta teleoperatör kunna få sitt mobiltelefonnummer överfört till den nya operatören inom loppet av en arbetsdag. I direktivet står också att så kallade cookies kräver en datoranvändarnas medgivande innan de installeras på hans eller hennes dator.

Omröstningen i parlamentet sker på tisdag. För att direktivet ska gå igenom krävs en enkel majoritet i parlamentet och en kvalificerad majoritet i ministerrådet. Om det blir ett ja skriver parlamentet och rådet under på onsdag. Rådet representeras av kommunikationsminister Åsa Torstensson.

Comments are closed.