Tele2 Ryssland utökar sin GSM

Tele2 Ryssland har köpt tre nya GSM 1800 licenser i regionerna Novosibirsk, Tomsk och Evenkia i Sibirien.

De tre regionerna har en befolkning på närmare 3,7 miljoner. I slutet av 2009 kommer de mobila näten och tillhörande service vara klara.

I tillägg till dessa tre regioner har Tele2 också fått sej allokerat ytterligare 14 licenser som inom snar framtid ska vara formellt klara. De sjutton licenserna täcker då en befolkning överstigande 19 miljoner innevånare.

Comments are closed.