Auktion för trådlöst bredband avslutad

Post- och telestyrelsens auktion av tillstånd i 3,6–3,8 GHz-bandet har avslutats.

44 aktörer har vunnit tillstånd till ett värde av 4 434 000 kronor. PTS första spektrumauktion via Internet som omfattade 1160 tillstånd (fyra i varje kommun) har nu avslutats efter sex dagar och 27 budrundor. Det sammanlagda värdet av alla sålda tillstånd är 4 434 000 kronor. Dessa intäkter går till statskassan. Dessutom betalar vinnande budgivare en handläggningsavgift om 2 000 kronor per tillstånd.

Följande aktörer vann tillstånd som omfattar många kommuner: B2 Bredband AB vann tillstånd i hela Sverige, 290 kommuner, till ett totalt värde av 2 533 000 kronor, IT Norrbotten AB i 13 kommuner (36 000 kr), Telia Sonera Mobile Networks AB i 12 kommuner (581 000 kr) och Celestine Hill Communications AB i 11 kommuner (303 000 kr). Tre aktörer vann tillstånd i åtta kommuner vardera: Göteborg Energi Gothnet AB (385 000 kr), Radio Rex AB (26 000 kr) samt IT4U Sweden AB (10 000 kr). Övriga 37 aktörer har vunnit tillstånd i en till fyra kommuner.

PTS har beslutat om tilldelning av tillstånd till de vinnande budgivarna. Tillståndstiden är 15 år.

En av PTS målsättningar med den här auktionen var att, i enlighet med vad marknaden visat intresse för, möjliggöra för lokala aktörer att få tillstånd. PTS ska nu analysera resultatet av auktionen och inleda arbetet med en tilldelning av de 758 tillstånd som inte såldes.

Comments are closed.