Tektronix nu från Nortelco Electronics

Den 1 januari blev det officiellt att Nortelco Electronics tar över distributionen av Tektronix IB (Instrument Business) produkter i Sverige från Caltech. Tidigare har Nortelco Electronics representerat videotestinstrument från Tektronix och Keithley Instruments i alla de tre skandinaviska länderna.

Keithley förvärvades den 1 oktober 2010 av Danaher Corporation, som sedan tidigare ägde Tektronix. Keithley är idag en del av Tektronix.
– Med representationen av Tektronix kompletta sortiment i Sverige är Nortelco Electronics Skandinavien ett faktum. Detta har varit ett koncept vi har jobbat målmedvetet mot de senaste åren, säger Svein Hermansen, vd i Nortelco Electronics AS.
– Den skandinaviska marknaden är begränsad men genom att samla närbesläktade produkter på skandinavisk basis kan vi utnyttja resurser och kompetens effektivare över landsgränserna.
Hösten 2011 startade Nortelco Electronics sitt Sverigekontor med att anställa Monica Andersson som ansvarig för försäljning och daglig drift.
Med fullt Tektronix-sortiment har det svenska säljteamet nu förstärkt med Conny Falk som ny säljchef. Han kommer närmast från Anritsu och har kompetens framför allt inom RF-teknik men också många års branscherfarenhet generellt inom test&mät-området.
Sverigekontoret kommer att förstärkas med ytterligare resurser inom försäljning och även från det norska kontoret inom logistik.
De övriga produktrepresentationerna kommer att variera från land till land, men är alla komplement till treklövern av leverantörer, Tektronix, Keithley och TTi, som är själva kärnan i sortimentet.

 

Comments are closed.