Teknisk utbildning på distans

För tredje gången startar en avancerad teknisk yrkesutbildning på distans knuten till Myndigheten för yrkeshögskolan (statlig utbildning). Utbildningen heter Tillämpad Elektronik för Inbyggda System (TEIS) och drivs av företaget AGSTU AB.

AGSTU beslutade att i år öka på med 5 extra platser (AGSTU betalar) till de redan antagna 30 studeranden (betalas av YH-myndigheten), för att hjälpa till att möta behovet av teknisktutbildad personal inom området inbyggda system. AGSTU stödjer behovet för personer vilka vill vidareutbilda/kompetensutveckla sig på sin arbetsplats eller omskola sig inom Hårdvarunära C-programmering, VHDL-programmering, FPGA-teknologi och/eller systemkonstruktion för inbyggda system. Kunskapen uppdateras ständigt, eftersom området förändras snabbt och AGSTUs stora nätverk inom inbyggda system gör att kurserna kan vara ”up to date”.
Yrkesutbildningen skiljer sig från högskoleutbildningar genom att den är tillämpad och kunskapsinnehållet är helt styrt från industrin. AGSTU har stor hjälp att utveckla kurserna från framstående företag i Silicon Valley, USA, FPGAworld (internationell konferensens anordnad av AGSTU) samt nätverk, dels från en aktiv ledningsgrupp dels de företag som de studerande utför sin LIA (Lärande i arbete) hos. Utbildningen är uppbyggd så att kraven på gedigen yrkeskunskap är höga och alla studerande som tar examen är anställningsbara med mycket kort startsträcka för det anställande företaget.
En unik sak med utbildningen är att den utförs på distans och all handledning kan ges på distans med dagens moderna programvaror och verktyg. Den studerande behöver en dator, internetanslutning (fungerar bra med minst 3G) och egen fysisk laborationsutrustning (vilken de får låna av AGSTU). De studerande kommer från hela Sverige och några har genomfört utbildningen samtidigt som de vistats utomlands. Utbildningen har en obligatorisk träff i början och en i slutet, däremellan har TEIS frivilliga helgträffar. Under den första träffen kommer representanter från ledningsgrupp och samarbetsföretag för att berätta om sina företag, beskriva behovet av den yrkeskompetens utbildningen leder till och för att på andra sätt motivera de studerande som börjar utbildningen.

Comments are closed.